Aradığınız malzemenin ürün kodunu ya da ürün tipini yazarak ilgili ürünün detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Örnek:

SENSOLUTE Vibrasyon Sensorü Tilt Sensörü

SENSOLUTE Vibrasyon ve Tilt Sensörü

Mikro Vibrasyon sensörü kapalı bir odacık içerisinde hareket eden iletken bir kürenin odacık içerisindeki kontakları kısa devre ederek içinde bulunduğu cihazın harekete duyarlı olarak aktive olmasını sağlarlar. SENSOLUTE Mikro Vibrasyon sensörleri küçük boyutları sayesinde tüm harekete duyarlı elektronik devrelerde kullanıma uygundur. Harekete bağlı sinyal kontrolünün olduğu tüm cihazlarlarda kullanılırılar.

Product IDDescriptionDATAAN
Version MVS1006.01 Unidirectional Micro Vibration Sensor with contacts on one side; different sensitivity dependant on sensor orientation. This sensor is suitable for motion and position detection.
Version MVS0608.02 Omnidirectional Micro Vibration Sensor with sensitivity independent of the sensor orientation. This sensor is suitable for motion-detection.
Version MVS0409.02 Halogen free omnidirectional Micro Vibration Sensor with sensitivity independent of the sensor orientation. This sensor is suitable for motion-detection and can be used in industrial temperature ranges.
Version TVS0713.180 The Tilt and Vibration Sensor TVS0713.180 is a surface mount passive electronic component that acts as a tilt orientation detector to “wake up” or “switch on/off” depending upon tilt orientation of the sensor.
Module MVSM 2.0 The Micro-Vibration-Sensor a small, surface mount module to activate consumer electronics systems while in motion. The module comprises a micro vibration sor which detects motion. It is connected to a low power micro controller that switches a MOSFET on, if the device is agitated.